EPZ Wat is straling?

Atoom

Radioactiviteit = energie

Als je het kleinste uraniumdeeltje, een atoom (de kern), door de midden breekt, krijg je energie: radio-activiteit.
Radio komt van het woord radius. Dat betekent straal. Actief betekent werkzaam, het dóet iets.
Radioactieve stoffen zenden dus ‘werkzame stralen’ uit. Dat klinkt geheimzinnig maar is eigenlijk heel gewoon.

Atoom

Straling = heel gewoon

Je staat de hele dag bloot aan een beetje straling. Uit het heelal, of uit de aardkorst. Je merkt er niets van. Je kunt straling namelijk niet voelen, horen, ruiken of zien. De mens heeft er gewoon geen zintuig voor.
Vergelijk het met radiogolven, die kun je ook niet horen. Alleen als je er een apparaat voor hebt, kun je naar radiomuziek luisteren!
Iets dat straalt is een energiebron. Net als de zon. Als je de straling opvangt, kan je de energie ervan gebruiken.

Atoom

Splijting = warmte

In onze kerncentrale gebruiken we de energie van splijting van uranium-atomen. Dat zit zo:
Als je een nog kleiner deeltje, een neutron, in een uraniumatoom schiet, dan splijt hij. De brokstukjes schieten alle kanten op.
Tussen die stukjes zitten ook weer nieuwe neutronen. En die raken weer nieuwe uraniumatomen. En die splijten dan ook weer. Enzovoort, enzovoort.
Een kettingreactie dus!
Die wegschietende stukjes noemen we straling. Daar komt ook heel veel warmte bij vrij. Energie!
Deze warmte gebruiken wij om elektriciteit te maken.