Radioactief afval

Atoom

Zoveel mogelijk recyclen

Als de splijtstof van een kerncentrale is uitgewerkt, dan wordt die gerecycled. Bijna al het gebruikte uranium gaat opnieuw de reactor in: 96 procent. De overgebleven 4 procent kan niet worden hergebruikt en is dus afval.
Die 4 procent is nog erg radioactief. Je kunt er niets meer mee, behalve veilig opbergen. Zou je er mensen en dieren aan blootstellen, dan worden ze heel erg ziek.
Ziekenhuizen, de kerncentrale, laboratoria en de industrie: al het radioactieve afval dat ze maken, slaan ze op bij COVRA. Dat staat voor Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Nederland heeft er namelijk voor gekozen om alles op één plek in te zamelen, te verwerken en te bewaren. De COVRA dus.

Atoom

Afval veilig opbergen

Voor het radioactieve afval uit de kerncentrale heeft COVRA dit knaloranje supergebouw gemaakt. Het is bestand tegen overstromingen, neerstortende vliegtuigen, aardbevingen en andere rampen. Het hoogradioactieve afval kan daar veilig honderd jaar of langer liggen. We onderzoeken op dit moment wat we daarna met dit afval doen. Waarschijnlijk gaan we het terugneembaar heel diep in de aarde voor de eeuwigheid opslaan.

Atoom

Inpakken en uit laten stralen

Als je maar lang genoeg wacht, wordt radioactief afval steeds minder gevaarlijk. De radioactiviteit wordt na verloop van tijd namelijk steeds minder. We noemen dat ‘natuurlijk verval’. Sommige atomen zijn na minuten, uren, weken, maanden of jaren al ongevaarlijk. Andere atomen doen daar honderden of duizenden jaren over.

De beste plaats waar radioactief afval kan vervallen, is heel diep onder de Nederlandse grond. Daar blijft alles miljoenen jaren hetzelfde. Op die plek heeft het afval geen last van aardbevingen of vulkanen. Het kan daar goed ingepakt ongestoord eeuwenlang liggen. Tot het niet meer straalt.

We doen dat terugneembaar. We kunnen er ook weer bij. Dus als we een beter idee krijgen, kunnen we het gewoon weer naar boven halen. Wat denk je? Vinden we nog een nieuwe toepassing voor radioactief afval? 
Misschien wil jij wel op dit vraagstuk gaan studeren!